CSL Behring – blödningssjukdomar

Wounds & Wonders

Nordisk awareness kampanj – upptäck blödarsjuka!

Att födas med en blödnings- eller koagulationsrubbning är vanligare än många tror. I Sverige har omkring 2 000 personer någon typ av blödarsjuka. Men mörkertalet är stort. Inte minst bland kvinnor. Därför skapades Wounds & Wonders, en nordisk awareness kampanj, för att fler ska få rätt vård.

Hur breddar vi kunskapen om blödarsjuka? Så att fler söker – och får tillgång – till rätt vård? CSL Behring gav oss uppdraget att öka allmänhetens medvetenhet om blödarsjuka. En sjukdom som förekommer i olika allvarlighetsgrad och kan vara svår att upptäcka.

För att nå den här målgruppen; såväl diagnostiserade som odiagnostiserade och deras närstående, skapade vi det nordiska Instagramkontot Wounds & Wonders. Här paketeras information, fakta och berättelser på ett lättillgängligt och lättsmält vis. Allt för att sprida kunskap, ge stöd och avliva seglivade fördomar; som att diagnosen innebär en dödsdom, att bara män drabbas eller att det är normalt för kvinnor att menstruera kraftigt i flera veckor. Det stämmer inte!

I det här projektet har vi utvecklat en långsiktig kommunikations- och kanalstrategi, ett tydligt koncept, namn och grafiskt maner. Vi producerar löpande innehåll, digitala annonser samt fysiskt mäss- och marknadsmaterial för Wounds & Wonders. Vi producerar även poddarna Blödigt värre och Blodig Alvor och tar regelbundet emot lyssnarfrågor och -berättelser. Inte minst från kvinnor. Idag uppskattas cirka 50 000 kvinnor lida eller beröras av en koagulationsrubbning utan att få vård. Eller ens veta om att de behöver vård. Nu fyller vi kunskapsluckan!

CSL Behrings uppdrags är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa terapier som förbättrar patienternas livskvalitet. Vårt uppdrag är att berätta om dem.

CSL Behring – blödningssjukdomar

Blödigt värre

CSL Behring – blödningssjukdomar

A1R TIME är i luften