Vi vill göra läkemedelsreklam som sticker ut och påverkar, som både är vacker och viktig.
Hur kan vi hjälpa dig?

Peter Myndes Backe 8

Box 17089, 104 62 Stockholm

Tel 08 522 460 00

Andreas Lindgren

Webbutvecklare

070 624 64 51

Charlotte Swärd

Produktionsledare

070 143 41 10

Elly Jonason

Medicinsk copywriter (Föräldraledig)

073 531 22 02

Henrik Prüggler

Digital strateg

070 731 61 65

Pernilla Sjöstrand

Projektledare

070 433 84 46

Ricardo Arroyo

Digital designer

070 731 60 40