CSL Behring – blödningssjukdomar

A1R TIME är i luften

För att sprida medvetenhet och kunskap om den ovanliga sjukdomen Alfa-1 Antitrypsin-brist, ett tillstånd som främst påverkar lungorna, skapades konceptet A1R TIME, på uppdrag av CSL Behring.

Läkemedelsföretaget CSL Behrings vision är att rädda liv och förbättra livskvaliteten för personer med sällsynta sjukdomar. Alfa-1-antitrypsinbrist (AAT-brist) är en sådan sjukdom; ovanlig och allvarlig, ofta medfödd, med stor inverkan på människors livskvalitet.

Ungefär en halv miljon svenskar bär på anlag för sjukdomen men få får rätt diagnos eller rätt behandling i rätt tid. För att bidra till en reell förändring och uppmärksamma typiska symptom skapade vi plattformen A1R TIME. Arbetet skedde i tre steg: i första steget tog vi fram en tydlig grafisk profil, tonalitet och ett namn som ger röst åt hela projektet. I andra skedet initierades produktionen av en podd- och videocast där profession och patienter delar erfarenheter och insikter. Och sist men inte minst skapades landningssidan A1R TIME.

Ambitionen är att A1R TIME ska generera gemenskap för patienter och anhöriga, samt vara en källa till kunskap och insikter för vårdpersonal. Läs mer, se och lyssna här:

https://www.cslbehring.se/patienter/a1rtime

CSL Behring – blödningssjukdomar

Wounds & Wonders

Medtronic – självjusterande insulinpump

Medtronic 780G : Global lansering