Sanofi-Diabetes

Färden mot diabetesmålet

Begreppet Time in Range, eller tid i målområdet som det kallas på svenska, har blivit allt viktigare inom diabetesvården. Genom att platta ut glukoskurvan och hålla nivåerna jämnare över dygnet kan man inte bara förbättra måendet hos personer med diabetes idag, utan  också minska risken för komplikationer i framtiden.

Vi fick i uppdrag av Sanofi att ta fram ett pedagogiskt material som kunde underlätta för diabetessköterskorna att förklara Time in Range för sina patienter och därmed kapa både toppar och dalar i sina glukoskurvor.

Vi använde oss av ett språk och en symbolik som förde tankarna till havet och stormens vågor för att sedan leda läsaren mot lugnare vatten. Med infografik, tydliga exempel och möjlighet att lägga in egna anteckningar hoppas vi att materialet kan inspirera fler personer med diabetes att genom nya vanor tillbringa mer tid i målområdet.

Materialet togs fram i samråd med vården till både hälsopersonal och patient.

HCP

Patientmaterial

BioGaia – probiotika

Ett nytt verktyg i kampen mot karies

CSL Behring – blödningssjukdomar

Blödigt värre