Nordic InfuCare-parkinsons sjukdom

Från OFF till ON

Vi fick i uppdrag att anpassa ett internationellt framtaget koncept till den svenska marknaden. Målgruppen var läkare som behandlade Parkinsons sjukdom.

I det internationella materialet fann vi att rubrikerna inte passade för den svenska marknaden. Vi ansåg också att patientbilderna var för ”modelliga”. Personerna på bilderna kunde upplevas som  oengagerade och friska, vilket inte passade med de budskap som vi skulle kommunicera.

Resultatet blev svenska rubriker som tydligt lyfte sjukdomen, med orden ON OFF (som är kända begrepp inom parkinsonvården) insprängda i meningarna. Vi tog även fram nya bilder på mer trovärdiga patienter, med blicken riktad mot läkaren.

Vi noterade också ett inkonsekvent användande av logotyper och gav dem, när vi ändå var i farten, en ny intern hierarki.

Abbvie – parkinsons sjukdom

När ett läkemedel blir mer än en produkt

BioGaia – probiotika

Behåll hälsan och gnistan