Abbvie – parkinsons sjukdom

När ett läkemedel blir mer än en produkt

Sedan många år tillbaka är AbbVie dedikerade inom Parkinsons sjukdom, en sjukdom som ännu inte går att bota eller bromsa. Det behandlande läkare kan göra är att minska symtomen och förbättra livskvaliteten för de som lever med sjukdomen, i Sverige 18 000 personer, merparten över 55 år.

Och det är just det som Vie står för i AbbVie, att förbättra liv. Ett exempel på det är Parkinson Home, en tjänst som ger möjlighet till nära vård. I och med det slipper patienter ta sig till sjukhuset och kan få rådgivning och påbörja behandling i sitt eget hem där hen känner sig trygg.

Vårt uppdrag blev att dramatisera detta.

Vår lösning, konceptet ”Det moderna behandlingsrummet”.

BioGaia – probiotika

Film för bättre benhälsa

Nordic InfuCare-parkinsons sjukdom

Från OFF till ON