Sanofi-Diabetes

Därför väljer läkemedelsbolag en Veeva-certifierad byrå

Veeva är en av de mest kraftfulla digitala plattformarna för multichannel-kommunikation inom life science- och läkemedelsindustrin. Granath Hälsa är en av få Veeva-certifierade kommunikationsbyråer i Sverige idag.

När vår kund Sanofi tog klivet och började använda plattformen Veeva för pre-approved e-mail och html-kodade säljpresentationer, så kallade CLM:er, vände de sig till oss på Granath Hälsa. Diabetes var det aktuella terapiområdet och året var 2020. Idag formger och producerar vi mallar (templates), fragment (moduler) och säljpresentationer inom fler av Sanofis terapiområden, liksom åt flertalet life science- och läkemedelskunder.

Veevas plattform PromoMats är utformad för att möta läkemedelsindustrin strikta regleringskrav och underlättar effektiv hantering av kundrelationer och säljprocesser. Programvaran hjälper oss och våra kunder att effektivisera processen för skapande, granskning, godkännande och distribution av marknadsföringsmaterial.

Med Veeva CRM går det att samlas in och spåra kundinteraktioner och analysera försäljningsdata som ger värdefulla insikter. Tack vare en strukturerad och regleringsmässig hantering av materialet går det att säkerställa överensstämmelse med relevanta lagar och regler inom läkemedelsindustrin.

Plattformen möjliggör även spårning av kliniska prövningsprotokoll och andra dokument som används i läkemedelsutveckling.

På Granath Hälsa är vi partner till Veeva sedan 2019.

Bayer-onkologi

Cancer kan inte tigas ihjäl

BioGaia – probiotika

Barns magont behöver tas på allvar