Linda Lindman: ”Smart multichannel-kommunikation kräver smarta verktyg”

Framgångsrika kommunikationsinsatser inom life science- och läkemedelssektorn kräver smarta verktyg – och kloka team. Möt Linda Lindman, projektledare på Granath Hälsa, i ett samtal om den molnbaserade plattformen Veeva, lyckad multichannel-kommunikation och behovet av kunniga användare.

Vad är Veeva och hur används det?
– Veeva är en programvara och ett CRM-system anpassat för läkemedels- och life science-industrin. Plattformen är ett verktyg som bidrar till att användarna uppfyller branschens strikta och unika regleringskrav. Verktyget ger oss även data som gör att vi kan utforma riktad kommunikation baserad på insikter om målgruppen, säger Linda Lindman.

På vilket sätt är systemet anpassat för life science- och läkemedelsbranschen?
– Systemet hjälper våra kunder att hantera och spåra kliniska prövningsprotokoll och andra dokument som används i läkemedelsutveckling. Det skapar också möjlighet att spåra och rapportera kundinteraktioner på ett sätt som uppfyller branschens regelverk. Och förstås, hantera kundrelationer och säljprocesser på ett effektivt sätt.

Hur hjälper Veeva dig och dina kollegor på Granath Hälsa?
– Veeva skapar förutsättningar som gör att vi kan utforma spjutspetsanpassade budskap mot specifika målgrupper, och mäta och följa upp alla insatser. På så sätt kan vi förbättra och skruva på kommunikationen ytterligare. Uppföljning är alltid viktigt, här finns ett stort och ofta outnyttjat informationskapital.

Vill du ge ett exempel?
– Genom att arbeta med approved e-mail och så kallade CLM:er, html-baserade säljpresentationer, kan man säkerställa att alla säljare använder sig av godkänt material samt kommunicerar på liknande sätt gentemot slutkunderna. Allt det här är mätbart – varje mail, varje sida i presentationen – och det genererar nya data och ny kunskap som förstås är guld värd.

Om du ser in i spåkulan, hur ser behovet av system som Veeva ut framåt?
– Behovet är stort och blir allt viktigare. Att säkerställa att man kommunicerar på rätt sätt, med rätt målgrupp, i rätt kanal, är en hygienfaktor idag. Om du har ordning på ditt CRM-system så uppfylls även kraven som GDPR ställer. Sen kan ju ett system inte lösa allt, säger Linda Lindman och avslutar:

– För att kunna utnyttja en plattform som Veeva optimalt behöver du erfarenhet och kunskap. Och du behöver veta hur du skapar effektiv kommunikation.

Om den här artikeln
Intervjun är genomförd av Granath Hälsa. Vi fokuserar helhjärtat på kommunikation inom hälsa och läkemedel. Vi hjälper life Science-bolag att översätta komplexa kommunikationsbehov till tillgängligt innehåll med strategiskt djup och kreativ höjd. Behöver du en partner som förstår branschens unika förutsättningar och spelregler? Kontakta oss.