Så når du fram till en snäv och mycket upptagen målgrupp

Camilla Marhaug, IMA-certifierad produktionsledare på Granath Hälsa, om vikten av precision och noggrannhet i varje marknadsföringskampanj – och vad du bör fråga efter innan du väljer kommunikationsbyrå.

Vad är effektiv läkemedelsreklam?
– Avsedd effekt hos målgruppen, självklart, men även att reklamen är tydlig, korrekt och transparent, för att kunna informera och påverka människor på ett etiskt sätt. I Sverige och övriga Norden går effektiv läkemedelsreklam hand i hand med strikt efterlevnad av regler och riktlinjer, med fokus på balanserad information om läkemedlets säkerhet och effektivitet.

Vilka är läkemedelsföretagens största utmaningar?
– Den stora utmaningen är så klart regelverket, och att målgruppen är så snäv och ofta svår att nå. I all läkemedelskommunikation kring receptbelagda läkemedel krävs koll på regelverket och att kunna anpassa insatser efter de lokala marknadernas etiska regelverk och marknadsföringsregler. Därtill krävs kreativ höjd för att nå fram till en liten och mycket upptagen målgrupp.

Hur kan reklaminsatser effektiviseras?
– Att förstå processerna som är involverade i att översätta kreativa koncept till materiella tillgångar är en förutsättning. Från att följa regulatoriska riktlinjer till att hantera tidslinjer och beslutsprocesser. Det krävs en kombination av tekniska, kreativa och branschspecifika kompetenser för att säkerställa att kampanjer och material produceras korrekt och i enlighet med företagets mål, värdegrund och regler. Som produktionsledare fungerar jag som en slags grindvakt, jag kontrollerar att vi aldrig släpper igenom kommunikation som saknar obligatorisk information och därmed bryter mot regelverk och etiska principer.

Vilka påföljder väntar om en marknadsföringsinsats bryter mot regelverket?
– Höga viten kan vänta kunden om IGN och NBL granskar och fäller. Jag har aldrig, inte under mina 25 år som produktionsledare, varit med om att kunder som jag jobbar med blivit fällda.

Vilka råd har du till läkemedelsföretag vid val av byrå inför 2024?
– Nummer ett, hitta en samarbetspartner som är van vid pharmaindustrin och kan säkerställa en framgångsrik och compliant marknadsföring. Nummer två, välj en kreativ byrå som besitter expertis att anpassa kampanjer sömlöst över olika medier. Och sist men inte minst, se produktionsledaren som en partner att navigera med!

OM DEN HÄR ARTIKELN
Intervjun är genomförd av Granath Hälsa. Vi fokuserar helhjärtat på kommunikation inom hälsa och läkemedel. Vi hjälper life science-bolag att översätta komplexa kommunikationsbehov till tillgängligt innehåll med strategiskt djup och kreativ höjd. Behöver du en partner som förstår branschens unika förutsättningar och spelregler? Kontakta oss.