Daniel Forslund: Så kan ökad digitalisering och bättre kommunikation rädda liv i vården!

Varför har digitaliseringen inom vården inte kommit längre? Hur kan läkemedels- och Life Science-bolag bidra och dra nytta av rådande situation? Och, vilka kommunikationsinsatser krävs för att driva utvecklingen i rätt riktning? Vi frågar en av Sveriges mest inflytningsrika personer inom digitalisering av offentlig sektor, Daniel Forslund.

Läkemedelsindustrin är på väg mot en mer individualiserad, digitaliserad och patientcentrerad framtid. Där nya teknologier och dataanalyser spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar, men vården i Sverige är sig lik.

Varför har digitaliseringen inom vården inte kommit längre?
– Styrning är ett av skälen. Sverige behöver sätta nationella spelregler för hur den digitala utvecklingen ska gå till, hur data ska vara en tillgång för utveckling och innovation. Här har staten en viktig uppgift genom att säga vilken standard som ska gälla för alla, säger Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning och innovation inom Life Science på Vårdföretagarna.

I februari 2023 utsågs Daniel Forslund till en av de svenskar som har mest inflytande över digitaliseringen i offentlig sektor, av Dagens Samhälle. Daniel har arbetat med framtidsfrågor inom vården både som politiker och tjänsteman. Bland mycket annat la han grunden till Sveriges första nationella strategi för e-hälsa år 2006 och var en drivande kraft i lanseringen av appen Alltid Öppet 2018.

I Norge, Danmark och Finland har de kommit längre än oss, vad beror det på?
– Där har modiga beslut fattats på hög nivå för flera år sedan. I Sverige har vi ännu inte enats om ett gemensamt format för att dela data, påpekar Daniel och fortsätter:

– Man måste förstå vad det är man säger nej till, eller motarbetar, genom att inte ta beslut som främjar digitaliseringen. Det är helt oförsvarbart att inte använda och lära sig av all data som finns inom vården idag, i syfte att bedriva forskning och innovation.

Hur kan läkemedelsbolag och andra Life Science-bolag vara behjälpliga för att komma till rätta med vårdgivares utmaningar?
– För att förstå behoven från vården, och för att öka genomförbarheten av olika utvecklingsprojekt, krävs långsiktiga partnerskap mellan vård- och läkemedelsbolag. Det skulle gynna alla. Nya behandlingar skulle till exempel kunna prövas snabbare och nå patienterna fortare än vad som är möjligt idag.

Vad efterfrågar Vårdföretagarna för att kunna driva digitaliseringen framåt i sina verksamheter?
– Kompetenshöjning för vårdpersonalen att kunna använda tekniken fullt ut är en sak. Frihet är en annan. Privata vårdgivare vill ha frihet att välja själva hur de ska arbeta och välja den bästa tekniken som stödjer detta. Idag hålls de tillbaka av beställaren, regionen, som detaljstyr både IT-system och arbetsprocesser. Vårdgivarna är beroende av regionerna och är styrda genom avtal som ofta är direkt teknik- och innovationshämmande.

I din roll på Vårdföretagarna, vad arbetar du för idag?
– Jag jobbar för att samla de privata vårdgivarna i hur vi driver forsning, innovation och digitalisering, så att vi tillsammans kan prata med en stark röst mot beslutsfattare och SKR. I hälso- och sjukvårdssektorn finns det mycket utvecklingskraft, men den används inte fullt ut eftersom regelverk och avtal håller oss kvar i gårdagens sätt att arbeta. Att vara med och sätta punkt för debatten om nätläkare som har härjat de senaste åren, är en av mina ambitioner. Befintliga avtal är inte gjorda för digital vård, vi har fortfarande inte löst hur ersättningar och nya avtal ska se ut, men vi närmar oss en samsyn.

Vad är svårast i din roll?
– Att vända på gamla fördomar om hur saker måste vara. Nyfikenheten har hämmats av att man inte kan eller får använda nya metoder. Man vet att det finns massor av problem men motarbetar nya lösningar av gammal vana. Jag kan delvis förstå det. För många kortsiktiga projekt, tafflig teknik och nya system har adderats utan att gamla system har tagits bort, vilket bara ökat arbetsbelastningen inom vården. Så ska det inte vara!

Vad driver dig?
– Att alla människor ska kunna välja vård utifrån vilka vårdbehov de har. Patienter ska inte behöva anpassa sig till gamla system. Jag har sett hur underutvecklad teknikanvändningen inom vården är, där smarta digitala lösningar som är självklara för oss i privatlivet finns inte tillgängliga inom vården. Däri ligger min drivkraft: att driva på teknikutvecklingen för att rädda liv och gynna samhällsutvecklingen.

Vad vill du säga till dem som fortfarande inte är övertygade om vinsterna med att digitalisera vården?
– Många vardagsproblem kan lösas med tekniska verktyg. Till exempel att ge vårdpersonalen en modern digital arbetsmiljö där rätt information alltid finns tillgänglig skulle kunna spara tiotusentals timmar i svensk sjukvård – varje dag! Teknik är inte bara för tech-nördar. Inom vården är rätt teknik en fråga om liv och död!

Vilka kommunikationsinsatser ser du behov av?
– Bolag behöver berätta om vad de gör, om sina samarbeten och vad de åstadkommer inom den här sektorn. Visa upp, utvärdera och kommunicera alla goda exempel! Då kommer fler att våga!

Om den här artikeln
Intervjun är genomförd av Granath Hälsa. Vi fokuserar helhjärtat på kommunikation inom hälsa och läkemedel. Vi hjälper Life Science-bolag att översätta komplexa kommunikationsbehov till tillgängligt innehåll med strategiskt djup och kreativ höjd. Behöver du en partner som förstår branschens unika förutsättningar och spelregler? Kontakta oss.