Astra Zeneca – Iressa

Produktlansering inom lungcancer

Bekämpa mutanterna.

Vi fick i uppdrag att ta fram en kommunikationsplattform och koncept för lanseringen av ett  läkemedel för behandling av lungcancer.

Målet var att få lungläkare och onkologer att inse att det nya läkemedlet var lika effektivt som cytostatika fast med färre biverkningar för de patienter som hade en EGFR mutation.  Problemet var att få läkare kände till mutationen, än mindre testade för den.

Vi tog fram en kampanj för att utbilda läkarna om EGFRm+ och skapa nya rutiner för testning. Det resulterade i kampanjen ”Mutantjägarna” med syfte att söka, finna och förgöra EGFRm+. Resultaten var imponerande. Närmare 100 % av lungläkarna visste drygt ett år senare att patienter kunde ha en EGFR mutation, 88 % hade utvecklat rutiner för att testa för EGFRm+ och nästan alla var medvetna om att Astra Zenecas nya läkemedel som kunde behandla EGFRm+.

Om det i första kampanjen var viktigt att höja medvetenheten kring mutationen så ville vi i steg två påminna läkarna om att i större utsträckning behandla mutationen och agera på problemet. Den här gången behövde vi inte förklara lika mycket och kunde med klassiska propaganda-affischer enkelt och tydligt uppmana och påminna om behandlingen.

Medtronic – självjusterande insulinpump

Medtronic 780G : Global lansering

Läkemedelsverket – illegal läkemedelshandel

Informationskampanj