Astra Zeneca – Iressa

Produktlansering inom lungcancer

Bekämpa mutanterna.

Vi fick i uppdrag att ta fram en kommunikationsplattform och koncept för lanseringen av lungcancerläkemedlet Iressa. Iressa är en produkt som kan användas istället för cellgifter eller som komplement till dessa men är bara effektivt på en väldigt väldefinierad patientgrupp med EGFR-mutation.

Målet var att få lungläkare och onkologer att inse att Iressa var lika effektivt som cytostatika fast med färre biverkningar för de patienter som hade mutationen. Men problemet var att få läkare ens kände till mutationen, än mindre testade för den.

Vi tog fram en kampanj för att utbilda läkarna om EGFRm+ och skapa nya rutiner för testning. Det resulterade i kampanjen ”Mutantjägarna” med syfte att söka, finna och förgöra EGFRm+. Resultaten var imponerande. Närmare 100 % av lungläkarna visste drygt ett år senare att patienter kunde ha en EGFR mutation, 88 % hade utvecklat rutiner för att testa för EGFRm+ och nästan alla var medvetna om att Iressa var ett nytt läkemedel som kunde behandla EGFRm+.

Om det i första kampanjen var viktigt att höja medvetenheten kring mutationen så ville vi i steg två påminna läkarna om att i större utsträckning behandla mutationen och agera på problemet. Den här gången behövde vi inte förklara lika mycket och kunde med klassiska propaganda-affischer enkelt och tydligt uppmana och påminna om behandlingen.

CSL Behring – blödningssjukdomar

Blödigt värre

Läkemedelsverket – illegal läkemedelshandel

Informationskampanj