Färden mot diabetesmålet

Tillsammans med Sanofi Diabetes tog vi fram ett pedagogiskt verktyg för att förklara Tid i målområdet (TIR) och hur viktigt det är att uppnå en jämnare glukoskurva.