Sanofi-Diabetes

Viva Veeva

Sanofi har tagit klivet att börja använda plattformen Veeva och i samband med det så fick Granath – som partners till Veeva – första uppdraget i Sverige; att för affärsområdet Diabetes ta fram pre-approved e-mails. I uppdraget ingick att formge och producera en mall (template) och flera så kallade fragment.

Sagt och gjort, ut sprutade tre mallar, beroende på produkt samt över 20 fragment och det med ett så bra resultat att grannländerna Danmark och Norge lagt liknande beställningar. Arbetet med pre-approved e-mails har inte bara spridit sig inom diabetes, utan även vidare i organisationen. Nu samarbetar Granath med flera av Sanofis terapiområden.

I Sverige har vi tagit steget vidare och utvecklat säljpresentationer i CLM, vilka nu används av en nöjd säljkår.

Idag arbetar Granath med plattformen Veeva för ett flertal av våra läkemedelskunder.

Bayer-onkologi

Cancer kan inte tigas ihjäl

BioGaia – probiotika

Barns magont behöver tas på allvar