Nordic InfuCare

Från soffan till motion

Från soffan till motion

Ett uppdrag som handlade om att anpassa ett internationellt framtaget koncept till den svenska marknaden.

Det vi såg var otydliga rubriker som till och med kunde associeras med impotens istället för Parkinsons sjukdom. Det vore olyckligt. Vi såg också patientbilder som i våra ögon var ”modelliga”, oengagerade och för friska.

Resultatet. Svenska rubriker som tydligt lyfte sjukdomen, orden ON OFF som är så kända för vården, den drabbade och deras närstående. Bilder på mer trovärdiga patienter, med blicken riktad mot läkaren.

Vi noterade också ett inkonsekvent användande av logotyper och gav dem, när vi ändå var i farten, en ny intern hierarki.

Vi tycker att det blev riktigt bra, och det inom ramen för etiska regelverket!

Abbvie – Parkinsons sjukdom

Duodopa. När ett läkemedel blir mer än en produkt.

BioGaia – probiotika

Koncept för en mognare målgrupp