Nordic InfuCare-parkinsons sjukdom

Från OFF till ON

Vi fick i uppdrag att anpassa ett internationellt framtaget koncept för det receptbelagda läkemedlet Dacepton till den svenska marknaden. Målgruppen var läkare som behandlade Parkinsons sjukdom.

I det internationella materialet fann vi att rubrikerna var otydliga och till och med kunde associeras med impotens istället för Parkinsons sjukdom. Det vore olyckligt. Patientbilderna var även i våra ögon för ”modelliga”, oengagerade och friska.

Resultatet blev svenska rubriker som tydligt lyfte sjukdomen, med orden ON OFF (som är så kända begrepp inom parkinson vården) insprängda i meningarna. Vi tog även fram nya bilder på mer trovärdiga patienter, med blicken riktad mot läkaren.

Vi noterade också ett inkonsekvent användande av logotyper och gav dem, när vi ändå var i farten, en ny intern hierarki.

Abbvie – parkinsons sjukdom

Duodopa. När ett läkemedel blir mer än en produkt

BioGaia – probiotika

Behåll hälsan och gnistan