Forte – forskningsområdet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Magasin i ny skepnad

Forte Magasin

I januari 2018 fattades det ett beslut om att Forte Magasin skulle förnyas och drygt ett år senare, i samband med konferensen Forte Talks, utkommer första numret av ”nya” Forte Magasin. Ett nummer som vi och kunden känner oss upprymda över.

Varför ett magasin? Ett av Fortes uppdrag är att sprida forskningsresultat och tillgängliggöra ny kunskap. Kunskap som kan bidra till att samhället bättre klarar av att möta utmaningar och som kan hjälpa beslutsfattare och samhällsaktörer att fatta rätt beslut på vägen.

Genom att göra ett magasin och på ett lättbegripligt och tilltalande sätt presentera aktuell forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, uppmärksammas inte bara Fortefinansierad forskning, utan tillgängliggörs också forskningsresultaten för en bredare publik.

Ambitionen är att magasinet ska visa att den forskning som Forte finansierar är ett viktigt bidrag till samhällsutvecklingen.

Längs vägen har ytterligare nummer adderats, nummer som har kommit att bli uppskattade av läsarna.

CSL Behring – blödningssjukdomar

Bok om blödarsjuka

Ellen – probiotika

Affärsdriven webb