BioGaia – probiotika

Behåll hälsan och gnistan

Vi fick i uppdrag att ta fram ett koncept för BioGaias kvinnor 50+. Konceptet skulle hjälpa till att förkroppsliga målgruppen och verka som en inspirationsinjektion för BioGaias partners.

Internt pratade BioGaia om Healthy Ageing, men vi ville hellre tala om att förbli sig själv genom åldrandet och tog därför fram konceptet ”Stay Healthy. Stay You.” Med filmen ville vi visa att även om det är lät att bäva ålderdomen och allt vad den kan medföra, så är vi är inte enbart offer för omständigheterna. Vi är dom vi är. Våra egenskaper och vanor formar vår framtid och om vi anstränger oss för att må bra idag så kommer vi förmodligen prioritera det området även när vi blir äldre. Den gamla gumman eller gubben vi föreställer oss finns inte. Hen är bara en lite mer chill version av den vi är idag.

Nordic InfuCare-parkinsons sjukdom

Från OFF till ON

Medtronic – självjusterande insulinpump

Nu blir det reklamfilm