A1R TIME i luften.

Nu är det lanserats! A1RTIME är ett initiativ från CSL Behring för att sprida kunskap om Alfa-1 antitrypsinbrist, ett tillstånd som främst påverkar lungorna. Under namnet A1RTIME kommer du möta ett helt gäng med podcasts och videocasts som utbildar och berör.Hoppas du gillar konceptet lika bra som vi och kund.Läs mer, se och lyssna på:

https://www.cslbehring.se/patienter/a1rtime