Pedagogiskt verktyg för att förklara Time in Range.

Nu finns den tillgänglig, broschyren ”Färden mot diabetesmålet”. Med den blir det nu enklare för sjuksköterskor att förklara begreppet Time In Range för personer som lever med diabetes.

Mer om projektet:

Färden mot diabetesmålet